Bản tin thời tiết nông vụ ngày 03-04-2016

7754

Sau 4 ngày nước ngọt về tới ĐBSCL, mặn tại nhiều khu vực đã bắt đầu giảm, lưu lượng nước về rất nhanh, đáng kể nhất là tại Tân Châu, Châu Đốc của (An Giang) với tốc độ tăng mỗi ngày gần 400m3/s. Gần đây nhất lưu lượng tại trạm Trân Châu là 3150m3/s…
Xem bản tin được thực hiện bởi VTV:

Bản tin thời tiết nông vụ ngày 03-04-2016
Đánh giá bài viết này!

Nội dung hỏi đáp

Please enter your comment!
Please enter your name here