Thời tiết xấu trên đúng các ngư trường khai thác lưới vây vụ cá bắc dự báo nhiều điểm cho năng suất cao gồm các loại cá như cá thu, cá ngừ, cá trích hay là cá chuồn…
Xem bản tin thực hiện bởi VTV

Bản tin thời tiết nông vụ sáng ngày 01-11-2015
Đánh giá bài viết này!

Nội dung hỏi đáp

Please enter your comment!
Please enter your name here