Bản tin thời tiết nông vụ sáng ngày 06-01-2016

3438

Nam Bộ trang trong mùa khô, lại chịu ảnh hưởng của Enlino nên tình hình xâm nhập mặn đang diễn biến rất phức tạp như ở Tiền Giang thiếu mưa và mất lũ đã khiến mặn xâm nhập sâu và sớm hơn về phía thương lưu sông tiền. Một loạt các huyện về phía đông của tỉnh như là Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông đều chịu ảnh hưởng…
Xem bản tin được thực hiện bởi VTV:

Bản tin thời tiết nông vụ sáng ngày 06-01-2016
Đánh giá bài viết này!

Nội dung hỏi đáp

Please enter your comment!
Please enter your name here