Năm nay, thời tiết  tại Bắc Bộ từ đầu vụ lúa mùa đến giờ không mưa thuận gió hòa đã làm cho cỏ dại phát sinh nhiều hơn so với mọi năm. Trong những ngày tới, thời tiết vẫn là nắng mưa thất thường, cỏ dại tiếp tục có môi trường phát triển mạnh…

Bản tin thời tiết nông vụ sáng ngày 07-09-2015
Đánh giá bài viết này!

Nội dung hỏi đáp

Please enter your comment!
Please enter your name here