Với xu hướng thời tiết như hiện nay làm rầy nâu có nguy cơ tăng cao. Hơn 10 ngày qua rầy nâu đã tập trung tại các tỉnh Bắc Bộ với diện tích nhiễm 35.350 ha, diện tích nhiễm nặng lên tới 3.080 ha…

Bản tin thời tiết nông vụ sáng ngày 09-09-2015
Đánh giá bài viết này!

Nội dung hỏi đáp

Please enter your comment!
Please enter your name here