Bản tin thời tiết nông vụ sáng ngày 12-01-2016

3476

Bắc bộ và Bắc Trung Bộ bắt đầu bước vào những đợt ấm cao do tác động của nhiễu động của đới gió tây trên cao. Đáng lo ngại là tại chính những khu vực này đang xuất hiện những ổ dịch cúm lở mồm long móng chưa qua 21 ngày. Tại Cao Bằng hiện đang có 8 ổ dịch và tại Hà Tĩnh cũng đang có 8 ổ dịch…
Xem bản tin được thực hiện bởi VTV:

Bản tin thời tiết nông vụ sáng ngày 12-01-2016
Đánh giá bài viết này!

Nội dung hỏi đáp

Please enter your comment!
Please enter your name here