ột thực trạng đang diễn ra không chỉ lần đầu là thanh long lại đang bị đổ bỏ ở Bình Thuận và cho bò ăn. Câu chuyện mà chúng tôi muốn đề cập đến trong hôm nay là tại sao đã được dự báo trước những vẫn không thể hạn chế được thiệt hại, hay đó là chuyện đương nhiên mà nông dân sẽ phải gánh chịu khi chấp nhận đầu tư vào loại cây trồng này…

[Bình Thuận] Thanh long hạ đến mức nông dân đổ bỏ
Đánh giá bài viết này!

1 COMMENT

Nội dung hỏi đáp

Please enter your comment!
Please enter your name here