Hiện nay, hơn 2.150 ha lúa hè thu ở Quảng Ngãi giai đoạn trổ đồng bị rầy nâu phát sinh gây hại, trong đó 147 hanhiễm nặng, thậm chí nhiều ruộng chết khô, người dân phun thuốc phòng trừ nhưng không thể cứu lúa…

Thời tiết Nông vụ ngày 14-08-2015
Đánh giá bài viết này!

Nội dung hỏi đáp

Please enter your comment!
Please enter your name here