Trong mùa mưa, các loại bệnh do vi khuẩn gây ra trên cây lúa thường phát triển mạnh, trong đó phổ biến nhất là bệnh thối thân, bệnh vàng lá vi khuẩn, bệnh cháy bìa lá… làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng lúa…

Ý kiến chuyên gia về bệnh thối thân cây lúa
Đánh giá bài viết này!

Nội dung hỏi đáp

Please enter your comment!
Please enter your name here